Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

a fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (vevő) és a vállalkozás (eladó) közötti szerződések részletes szabályairól

 

Köszönöm, hogy megtisztel bizalmával vásárlása alkalmával! Kérjük, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni, hiszen számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen jogaival és a Vállalkozó, valamint Ön, mint Vevő között létrejövő szerződéses jogviszony tartalmával!

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) átolvasása azért is fontos, mert megrendelése véglegesítésekor Önnek el kell fogadnia azt. Az ÁSZF a Vevő és Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Jelen ÁSZF dokumentum és a megkötendő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Ha a jelen ÁSZF bármely tartalmi elemével, a termékekkel, a Vállalkozással, a vásárlás részleteivel kapcsolatban problémája, kérdése merül fel, kérjük, keressen elérhetőségeim bármelyikén. Természetesen egyedi igények kiszolgálására is lehetőség van, így e tárgyban is várjuk megkeresését elérhetőségeink bármelyikén!

 

Eladó adatai, elérhetőségei:

Név: Gyurcsikné Molnár Noémi egyéni vállalkozó.

Székhely: 6725 Szeged, Bem u. 13.

Levelezési cím: 6725 Szeged, Bem u. 13.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Nyilvántartási száma: 50437997

Adószám: 67578182-2-26

Képviselő: Gyurcsikné Molnár Noémi

Elérhetőségek: Telefonszám: +36 70 312-6630

E-mail: alfaplasztik@gmail.com

Honlap: www.alfaplasztik.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató megnevezése: Innovip.hu Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: Szeged 6723 Gát u. 7/B

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06-09-021133

Tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetősége: kiss.gergely@innovip.hu

 

Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, különösen a következő jogszabályok vonatkoznak (vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók):

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetve Eladó és Vevő között létrejövő szerződésekre a magyar jogot kell alkalmazni, így a magyar joghatóságok eljárásai alá tartoznak felek. A Vállalkozónak nincs a 2008. évi XLVII törvény szerinti magartártási kódexe.

 

ÁSZF hatálya, a Eladó és a Vevő között létrejövő Szerződés

Vevő: Az természetes személy, aki elektronikus levélen (e-mailen) keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel, vásárol.

Jelen ÁSZF 2018. október 15. napjától hatályos, annak visszavonásáig a Vállalkozó elektronikus levélben létrejövő jogviszonyaira terjed ki.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Eladó – a vonatkozó jogszabályi keretek között - jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítások az elektronikus levélben való megjelenéstől érvényesek.

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések és az ÁSZF nyelve a magyar, és ezek nem minősülnek írásbeli szerződésnek (kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre), valamint utólag nem hozzáférhetők (nem kerülnek iktatásra Eladó által).

A létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és a Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, valamint a szavatossági jogokat.

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre az Eladó és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Vevő e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket.

A „virtuális bevásárlás” folyamata magában foglalja

 • a fizetési feltételek kiválasztását,

 • a megrendelés leadását, valamint

 • a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is. 

Természetesen ezen távollévők között megkötött szerződések érvényesek lesznek hiszen az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.

Megvásárolható termékek köre:

Szállításhoz vagy tároláshoz szükséges műanyag, fém termékek, melyeket Vevő online módon rendelhet meg:

A megvásárolható termékek köre a teljesség igénye nélkül, melyek a kereslet-kínálat függvényében változhatnak:

 • folyékony anyagok tárolására alkalmas, műanyag termékek (főleg polietilén és polipropilén) IBC tartály és a veszélyes anyagok tárolására előírt ADR tartály, valamint e tartályok alkatrészei és kármentő tálca,

 • szilárd anyagok, így gyümölcsök, zöldségek, húsok stb. tárolására alkalmas műanyag dobozok, ládák és rekeszek,

 • fém tárolóeszközök és tartóállványzatok.

 

A www.alfaplasztik.hu honlapon tájékozódhat a mindenkori termék kínálatról, azzal, hogy amennyiben a honlapon nem talál egy terméket kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot hiszen egyedi, termékkörünkben nem szereplő kéréseinek is utána járunk és igyekszünk a legmegfelelőbb megoldást kínálni problémáira.

 

Tájékoztatom, hogy az www.alfaplasztik.hu honlapon csak tájékoztatást, leírást adunk termékeinkről, azonban a honlapról közvetlenül vásárolni nem lehet tekintettel arra, hogy az nem webáruház.

Eladó a www.alfaplasztik.hu honlapon tájékoztatásként a termékekről az alábbi információkat jeleníti meg: termékcsoport, termék neve, leírása, valamint a termékekről fotót jelenít(het) meg, mely fotók eltérhetnek a valóságos termék megjelenésétől.

 

Az www.alfaplasztik.hu oldalon található „Ajánlatkérés” elküldésével tud ajánlatot kérni, érdeklődni termékeinkről.

 

A termékek árai -melyet ajánlatkérésére küldött visszaigazolásunkban küldünk meg - forintban értendők, bruttó módon kerülnek feltüntetésre. Minden termék vonatkozásában feltüntetésre kerül, ha van rendelési minimum, illetve a termék jellegéből adódóan az, hogy az darab stb. formájában rendelhető-e.

A termék mellett megjelenített árak nem tartalmazzák a szállítás díját, az külön kerül felszámításra (és az ÁFA összegét tartalmazza) az alább részletezettek szerint.

Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére „hibás ár” kerül a visszaigazoló emailben feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem Vevő azonnali értesítése mellett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által forgalmazott árucikkekhez tájékoztatót küldünk. Eladó azokért a károkért, melyek a mellékelt leírástól eltérő eljárásból, kezelésből adódnak, nem vállal felelősséget.

 

Rendelés menete:

Vevő a megvásárolni kívánt terméket ajánlatkérő emailben közli Eladóval a www.alfaplasztik.hu oldalon található „Ajánlatkérés” elküldésével, melyre 1-2 munkanapon belül megküldjük Ajánlatunkat. (Egyedi igény estén a vevő egyidejű tájékoztatása mellett 5-10 munkanapon belül küldjük meg ajánlatunkat.)

Az Eladó Ajánlata a következőket tartalmazza:

 • vásárlói adatok (név, email cím, telefonszám)

 • termékek felsorolása, melyre Vevő az ajánlatot kérte

 • termékek bruttó ára

 • várható szállítási határidő

 • ajánlati kötöttségünk határideje

 • Általános Szerződési Feltételek linkje:

 • Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat linkje:

 • Az online vitarendezési platform linkje: http://ec.europa.eu/odr

 • Szállítási és számlázási cím megadásának helye

 • fizetési mód kiválasztása

 • termék szállításának módja kiválasztása

 • rendelés véglegesítése

 

Szállítási és számlázási cím megadásának helye

Szállítási cím (Irányítószám, Város, Utca, Házszám /emelet, kapucsengő)

Számlázási cím (Név, Irányítószám, Város, Utca, Házszám,)

 

Fizetési mód kiválasztása

Fizetési módok:

 1. Előre utalás:

Amennyiben Vevő az előre utalást választja, úgy a megrendelést követően a megadott e-mail címre egy (a teljes összegről kiállított) számlát küldünk, melyet kérünk 2 munkanapon belül, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra átutalni!

 

 1. Készpénz fizetés

 • Készpénzfizetésnek minősül amikor Vevő számára a rendelését futárszolgálat (pl. MPL) segítségével juttatjuk el (házhozszállítással, postán maradó csomagként) és a küldemény vételárát, illetve a szállítási költséget Vevő a futár részére fizeti meg, illetve a csomag átvételekor fizeti meg (szintén készpénzben). Ez utóbbi esetet nevezzük utánvétnek.

 

A termék szállításának a módja:

A Vevő a következő szállítási módok közül választhat:

 1. Házhoz szállítás

A házhozszállítást futárszolgálat (pl. a Magyar Posta futárszolgálata) végzi. A küldemények a csomagolást végző kollégáink, illetve a futárszolgálat leterheltségének függvényében, a feladástól számított 1 - 2 munkanapon belül érnek el Vevő által megadott címre (legtöbbször másnapra, de van, amikor a szállítás 2 munkanapot vesz igénybe). A küldemények kézbesítésére hétköznap, munkaidőben, 08:00 és 17:00 óra között kerül sor. A feltüntetett szállítási költség az ÁFÁ-t tartalmazza.

A futárszolgálat a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni Vevő részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. A futárszolgálat a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a futárszolgálat a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azon posta helyét, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult át veheti a küldeményt.

A várható teljesítési határidőt minden esetben e-mail útján jelezzük. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A csomagoláson, terméken észlelt sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól, sérülés esetén pedig a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

A megrendelt áru Vevő általi átvételére csak azt követően kerülhet sor, ha az átutalás az Eladó számláján jóváírásra került, illetve, ha utánvétel esetén az kifizetésre került. A számla automatikusan átadásra kerül az áru átadásakor, a csomaggal együtt.

 

 1. Postán maradó csomag

Ezt a kiszállítási módot megjelölve, Vevő részére feladott küldeményünket az MPL (a Magyar Posta futárszolgálata) 1 - 2 nap alatt, Vevő által kiválasztott magyarországi postahivatalba kézbesíti. Ezt követően az áru átvételére Vevőnek 3 munkanap áll rendelkezésére (az adott postahivatal nyitvatartási idejében. A postán maradó csomagok nem lehetnek nehezebbek 30 kg-nál. A feltüntetett szállítási költség az ÁFÁ-t tartalmazza.

 

 1. Posta pont/Posta automata

A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”); valamint a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”; Posta és PostaPont együtt: „Átvételi Pont”) is.

 

 1. Egyedi szállítás

Egyedi szállításra csak akkor van szükség, ha a megrendelés egyedi szállítást igénylő terméket, vagy a megrendelés összsúlya meghaladja a házhoz szállítás súlyhatárát. A szállítás költsége a megrendelt termék(ek) súlyától függően változik. Erről külön tájékoztatást ad Vevő számára Eladó.

 

 1. Személyes átvétel: egyedi egyeztetés alapján.

 

Rendelés véglegesítése:

a „RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE” gombra kattintva tudja vevő elküldeni Eladó részére a megrendelését Ezen gomb lenyomásával Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után! A „Rendelés véglegesítése” gombra kattintás előtt még szükséges az „Elfogadom az Általános Szerződési feltételeket” felirat előtti kis négyzetre („check-box”) kattintani, valamint elfogadom az a „Adatkezelési Szabályzatot” felirat előtti kis négyzetre („check-box”) kattintani csak így lehet a rendelést véglegesíteni.

A számlát a csomag tartalmazza.

A megrendelés elküldése után a megrendelést módosítani a megrendelő emailben már nem lehet. Az esetleges módosításokat telefonon vagy írásban lehet kérni Eladótól a megrendelés számára hivatkozva a megrendelés teljesítése előtt. Az esetleges módosításról írásban küldünk visszaigazolást. Amennyiben a módosítás iránti kérelem a megrendelés Vevő általi véglegesítését követő 24 órán belül nem történik meg, akkor az eredetileg megrendelt termék/ek-re vonatkozóan jött létre a szerződés a felek között, s a késve történő módosítás miatti felelősség és kár a Vevőt terheli. Amennyiben, Eladó tévedésből más terméket küld vagy ad át a Vevőnek, akkor a visszaszállítás és az újra-kiszállítás, illetve a csere költségei az Eladót terhelik

Adatbeviteli hibák korrekciója:

Eladó biztosítja, hogy megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel Vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. (A megrendelés véglegesítése után csak a fenti bekezdésben foglaltak szerint, a megrendelés módosítására van lehetőség.)

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte:

Amennyiben Vevő megrendelési ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A szerződés Vevő által tett ajánlatnak Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Vevő a megrendelését e-mailen keresztül eljuttatja Eladóhoz. A szerződés akkor jön létre, ha Eladó e-mail-ben visszaigazolja a megrendelést, a megrendelés elküldését követően legkésőbb 48 órán belül. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail az Általános szerződési Feltételeket is tartalmazza. (Vagyis az automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailt kap Vevő, melyben megtörténik az Eladó által a megrendelés tényleges visszaigazolása.) A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telített, illetve pl. beállítások miatt nem tud üzenetet fogadni, felek között a szerződés létrejön.

Eladó Vevő részére nemcsak emailben hanem Vevő által megadott telefonszámon is minden esetben visszaigazolja – az e-mail-ben visszaigazolt - a megrendelését.

 

Elállás joga

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük Eladótól az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek a szabályozásai értelmében Vevő a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a honlapon található „Elállási nyilatkozat minta” felhasználásával, vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. (Vevő az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja!) Jelen pontban foglalt tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

Elállási tájékoztató

Elállási jog: Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő

- egy termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

- több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.”;

- több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;

- termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név: Gyurcsikné Molnár Noémi egyéni vállalkozó.

Székhely: 6725 Szeged, Bem u. 13.

Levelezési cím: 6725 Szeged, Bem u. 13.

Képviselő: Gyurcsikné Molnár Noémi

Telefonszám: +36 70 312-6630 e-mail: alfaplasztik@gmail.com Honlap: http://www.alfaplasztik.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

„Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli”.

Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon – kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul – téríti vissza a termék árát a kiszállítási költséggel együtt.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Gyurcsikné Molnár Noémi egyéni vállalkozó, Székhely: 6725 Szeged, Bem u. 13.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………….

 

Kelt:……………………………………… A fogyasztó(k) aláírása: ………………………………

 

 

Az elállási jogát Ön mikor nem gyakorolhatja irányunkban?

A 45/2014 Korm. rendelet 29. §-a (1) bek. c) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”.

Fentiek szerint tehát a vállalkozások nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ha ezekben az esetekben elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedő már nem tudná a kizárólag az azt megrendelő fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegű terméket más vevő számára értékesíteni. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a kivételszabály kizárólag az egyedileg, a fogyasztó kifejezett kérésére előállított termékeknél alkalmazandó.

A kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás, mint a hibás teljesítés jogkövetkezményei

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó fő szabálya szerint a kötelezett (Eladó) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

A Ptk. ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez, a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

A jótállás azt jelenti, hogy aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a kötelezett (termék eladója) felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges -a terméket cserélje ki.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti részletes tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Gyurcsikné Molnár Noémi egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Gyurcsikné Molnár Noémi ev. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti

3. Jótállás

A szavatosság mellett Magyarországon létezik a kötelező jótállás, vagy hétköznapi és közismert nevén a „garancia” jogintézménye. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg, hogy mely új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. Termékeink nem esnek a fenti jogszabály szerinti kötelező jótállás hatálya alá.

Azonban a kötelező jótállás mellett szerződéses jótállás is létezik, mely a felek megállapodásán alapul, azaz egy termék eladása esetén nem jogszabály kötelezi az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor. A kötelező jótállás tartalmi elemeit jogszabály határozza meg, míg a szerződéses jótállás esetén a felek közösen állapodnak meg annak feltételeiről, és ezt szerződésben rögzítik.

Eladó az alábbi termékekre vállal „szerződéses” jótállást, melynek időtartama 12 hónap:

-üveg és nyílászáró fémállványzatok

-műanyag kármentő tálcák

-új IBC tartályok.

Amely termékekre vonatkozik jótállás, az a termék mellett feltüntetésre kerül!

 

A jótállási határidó a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. Minden esetben jótállási jegy kiállítására kerül sor Vevő számára amikor a megvásárolt termékre jótállás vonatkozik. A jótállási jegy a termékkel kerül átadásra Vevő számára. A jótállási jegy utal arra is, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti!

A jótállási jegy részletesen tartalmazza a következőket:

a) a vállalkozás nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

 

/A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. /

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, mely 12 hónap.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 

Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A szavatossági és jótállási igények intézése

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (tov: rendelet)

 

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a rendeletben szabályozottak szerint.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

A rendelet szerint a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást, kereskedőt értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

a) ha a termék első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható;

b) ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

c) ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

Egyéb rendelkezések

Eladó kötelezettségei teljesítéséhez jogosult igénybe venni közreműködőt, melynek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

Az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltaknak, ha bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Eladó a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 

Panaszkezelés rendje, szabályai A panaszkezelés módjáról, a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról tájékoztatás:

 

Eladó és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Eladó valamennyi megrendelését megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett kívánja teljesíteni. Ennek ellenére amennyiben Vevőnek panasza merül föl a szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy azt az Eladó e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti (Gyurcsikné Molnár Noémi egyéni vállalkozó Székhely: 6725 Szeged, Bem u. 13. e-mail: alfaplasztik@gmail.com)

 

Panaszával fordulhat Vevő közvetlenül a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.

Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.

Telefonszám: +36 62 680530 Telefax: +36 62 680531

E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

 

Amennyiben vevő szóbeli panasszal él eladó felé:

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálnia eladónak, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb -30 napon belül – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan alább írtak szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a vevő neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a vevő panaszának részletes leírása, a vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a vevő aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben vevő írásbeli panaszt tesz:

Az írásbeli panaszt eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Békéltető Testülethez fordulás: Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett Eladó válaszában foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával az alábbi területileg illetékes Békéltető Testülethez forduljon:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a vevő kérelmére indul. Az eljárás megindítása esetén a Polgári Törvénykönyv elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezései irányadó A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A jogalkotó a vállalkozások számára kötelezően előírja a békéltető testület előtti eljárás során való együttműködést, amely két kötelezettséget foglal magában. Egyrészről a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettséget, továbbá a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettséget („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A jogalkotó a vállalkozások számára a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv (Fgytv). 29 . § (11) bekezdésében kötelezően előírja a békéltető testület előtti eljárásban való együttműködést, amely két kötelezettséget foglal magában. Egyrészt a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettséget (ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára) továbbá az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével békéltető testület előtti megjelenési kötelezettséget (meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Figyelemmel tehát az Fgytv. alapján a vállalkozásokat békéltető testületi eljárásban terhelő együttműködési kötelezettségre, elmondható, hogy létezik a vállalkozás részére kötelező alternatív vitarendezést előíró jogszabályi rendelkezés.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szól (fogyasztói online vitarendezési irányelv), mely uniós szintű online vitarendezési platform (OVR, ill: ADR/ODR: Alternative and Online Dispute Resolution) létrehozását írta elő, amely 2016. február 15-étől érhető el.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr

Az online vitarendezési platformot az Európai Unió azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére, mivel vonatkozó vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Magyarországon 2015. szeptember 11-től a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló jogviták elbírálására. Ennek megfelelően, ha a felek magyar fórumban állapodnak meg, akkor minden esetben a Budapesti Békéltető Testület lesz az illetékes. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek egy másik EU tagállam fórumában állapodjanak meg, ebben az esetben ezen ország fóruma járjon el az ügyben.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131)) látja el az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait is egyben, mely alapján az eljárással kapcsolatos kérdésekben segíti a feleket.

Attól, hogy egy fogyasztó részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez. Választhatja rögtön a peres utat is, amelyet a bírósághoz benyújtott keresetlevéllel tud megindítani. Kérés esetén ezekről a lehetőségekről az online vitarendezési kapcsolattartó pontok tájékoztatják a fogyasztót.

 

Szerzői jogok

Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, így felhasználó tudomásul veszi, hogy azok bármelyikének felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Vállalkozót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként bruttó 15.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó. A szerzői jogi jogsértés esetén Vállalkozó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.